onsdag 4. mars 2009

Respekt for reklame

Reklamen påvirker oss, enten vi vil det eller ikke. Skriv et blogginnlegg der du sier noe generelt om hva reklame er, hvilke virkemidler som blir brukt for å påvirke oss og hvor vi finner reklame. Deretter vil jeg at du finner en reklame som du analyserer etter denne oppskriften. Mange reklamer gjør bruk av allusjoner, slik som denne julereklamen fra NSB.

Ingen kommentarer: