onsdag 18. mars 2009

Blogg om prosjektDere har nettopp avsluttet et prosjekt der dere har laget en informasjonsfilm eller photostory om Sandvika vgs. Målgruppa er VG1-elevene som kommer til Sandvika vgs. til høsten. Skriv et innlegg om prosjektet der du beskriver prosessen gruppa di har vært igjennom. Hvordan tenkte og prioriterte dere da dere skulle lage denne filmen/ photostory'en? Hvilke utfordringer møtte dere? Når dere nå er ferdige, hva er dere spesielt fornøyd med? Trekk også fram et par eksempler på ting du syntes var bra i de andre gruppenes filmer/ photostoryer. Si til slutt litt om hva dere synes om oppgaven og hvordan dere likte å jobbe med dette prosjektet. Hva kan dere trekke fram som positivt ved en slik oppgave, og hva har dere lært? Prosjektbeskrivelsen finner dere her. Skriv minst tre hundre ord, og legg ved (embed) filmen/ photostoryen eller et av bildene som illustrasjon. Bildet er av Sandvika vgs sin hjemmeside.

Ingen kommentarer: