tirsdag 13. januar 2009

Bloggoppgave uke 3

Årets første blogginnlegg tar for seg de digitale fortellingene dere har jobbet med. Du skal skrive et innlegg hvor du forteller om din digitale fortelling, hvordan dere jobbet, hvilke valg dere tok i prosessen, hvilke problemer dere støtte på, hvordan produktet ble, etc. Du skal også skrive noe om hva du syntes om de fortellingene de andre i klassen hadde laget; var det noen historier som skilte seg ut? Hva slags tematikk ble presentert, hva lærte du av de andres historier, osv. Innlegget ditt skal være på minimum 200 ord, og du må finne et passende bilde å sette inn. Innlegget skrives på bokmål. Oppgaven er hentet fra: digiTalt
Foto: "Uncut"

Ingen kommentarer: